ด้ายถักเส้นเล็ก (เทียบเท่า เบอร์ 16-18)

15 เมษายน – อัพเดทสต๊อกสินค้าล็อตใหม่

28 เมษายน – สินค้าเข้าโกดังแล้ว ใช้เวลากรอขึ้นม้วน นับสต๊อกขึ้นหน้าร้าน +5 วัน
5 พฤษภาคม – อัพเดทสต๊อกแล้ว

 • 21 เมษายน – อัพเดทสต๊อกครบ 60 สี

11 พฤษภาคม – เปิดตัวสินค้าใหม่ ล็อตที่ 1 ครบ 58 สี

ด้ายถักขนาด 1.6-2.0MM. (เทียบเท่าเบอร์ 20 – 3PLY)

10 เมษายน – อัพเดทสต๊อกสินค้า
6 พฤษภาคม – สินค้าล็อตใหม่ออกจากโรงย้อม
11 พฤษภาคม – อัพเดทสสินค้าล็อตใหม่

13 มีนาคม – อัพเดทสต๊อก 

 • 23 มีนาคม – อัพเดทสต๊อกสินค้าแล้ว
 • 2 เมษายน – สั่งสินค้ารอบใหม่ รอสินค้านำเข้า 25-30 วัน
 • 20 เมษายน – สินค้าถึงเมืองไทยแล้ว
 • 22 เมษายน – อัพเดทสต๊อกสินค้าครบทุกสี

20 มีนาคม – อัพเดทสต๊อกสินค้า
6 พฤษภาคม – สินค้าล็อตใหม่ออกจากโรงย้อม

 • 9 เมษายน – สินค้าล็อตใหม่เข้าสต๊อก เตรียมกรอไหมขึ้นม้วน
 • 20 เมษายน – นับสต๊อกล็อตใหม่
 • 21 เมษายน – อัพเดทสต๊อกแล้ว

อัพเดทสต๊อก 30 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 17 เมษายน

5 เมษายน – อัพเดทสต๊อก สีเหลือบ
5 พฤษภาคม – เปิดตัว / อัพเดท สีพื้น

 • 5 เมษายน – อัพเดทสต๊อกแล้ว

ไหมพรมขนาด 2.2-3.0MM (เทียบเท่า 4-5PLY)

เอาสินค้าออกจากหน้าร้าน เตรียมรี-สต๊อก และนำขึ้นจำหน่ายใหม่อีกครั้ง ต้นเดือนพฤษภาคม

อัพเดทสต๊อก 20 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 5 เมษายน

อัพเดทสต๊อก 8 เมษายน

 • 20 เมษายน – นับสต๊อกล็อตใหม่
 • 21 เมษายน – อัพเดทสต๊อกแล้ว
 • 20 เมษายน – นับสต๊อกล็อตใหม่
 • 21 เมษายน – อัพเดทสต๊อกแล้ว

อัพเดทสต๊อก 2 เมษายน

 • 2 มีนาคม – อัพเดทสต๊อกสินค้า
 • 4 เมษายน – สั่งล็อตใหม่ รอ 20-25 วันสินค้าถึงไทย
 • 19 เมษายน – สินค้าเดินทางถึงไทยแล้ว
 • 21 เมษายน – อัพเดทสต๊อกแล้ว

อัพเดทสต๊อก 2 เมษายน

อัพเดทสต๊อก 2 เมษายน, สินค้าล็อตใหม่เตรียมถึงไทยปลายเดือนเมษายน

อัพเดทสต๊อก 2 เมษายน

อัพเดทสต๊อก 20 มีนาคม

ไหมพรมเส้นใหญ่ – ไหมพรมแฟนซี

อัพเดทสต๊อก 25 กุมภาพันธ์

อัพเดทสต๊อก 20 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 20 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 15 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 16 เมษายน

อัพเดทสต๊อก 28 กุมภาพันธ์

อัพเดทสต๊อก 20 มีนาคม

28 เมษายน – อัพเดทสต๊อก
5 พฤษภาคม – รีสต๊อกสินค้า

เชือกถักกระเป๋า & งาน DIY

17 เมษายน – อัพเดทสต๊อก
28 เมษายน – อัพเดทสต๊อก
6 พฤษภาคม – สินค้าล็อตใหม่ออกจากโรงย้อม

อัพเดทสต๊อก 10 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 10 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 10 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 10 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 10 มีนาคม

อัพเดทสต๊อก 10 มีนาคม

อุปกรณ์งานฝีมือ และอื่นๆ

15 เมษายน – สินค้าเตรียมถึงไทย ต้นเดือนพฤษภาคม
5 พฤษภาคม – อัพเดทสต๊อกแล้ว

หยุดการจำหน่ายชั่วคราว เนื่องจากสินค้ามีปัญหา

หยุดการจำหน่ายชั่วคราว เนื่องจากสินค้ามีปัญหา

เริ่มเปิดตัว ทะยอยอัพเดทตั้งแต่ พฤษภาคม เป็นต้นไป

ทะยอยอัพเดทตั้งแต่ พฤษภาคม เป็นต้นไป