แสดงแถบด้านข้าง

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เทาซิลเวอร์

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ชมพูสวีทฮาร์ท

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : น้ำตาลทอง

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เขียวไลม์

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : หมอกเทา

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ครีมส้ม

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : แดงระเรื่อ

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ฟ้าอมเขียว

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : น้ำตาลขี้ผึ้ง

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ส้มหอม

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เหลืองอ่อน

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เขียวเปอร์เซีย

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เหลืองจันทร์

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ชมพูเลดี้

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ส้มแซลมอน

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เขียวใบไม้

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เขียวตั้งแช

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ฟ้าแซมม่วง

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ซิลเวอร์บรอนด์

75.00 ฿ 59.00 ฿