แสดงแถบด้านข้าง

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ฟองครีม

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เทาซิลเวอร์

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : น้ำตาลทอง

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ครีมส้ม

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ชมพูอ่อน

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : แดงระเรื่อ

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ฟ้าพาสเทล

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เหลืองจันทร์

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : น้ำตาลโกโก้

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เขียวแซมเหลือง

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เขียวใบไม้

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : เขียวตั้งแช

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : น้ำตาลไหม้

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ฟ้าแซมม่วง

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ขาวน้ำนม

75.00 ฿ 59.00 ฿

ไหมแคชเมียร์-สลิม : ซิลเวอร์บรอนด์

75.00 ฿ 59.00 ฿