หากลูกค้าไม่สะดวกแนบสลิปเพื่อแจ้งโอน ให้กรอกข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง-ครบถ้วน และกด “ส่งรายละเอียดการชำระเงิน” เท่านี้เพียงพอค่ะ